Platsen för är Kinnarpshuset i Torvalla, Splintvägen 3. Följ skyltar ”SSCO”.

Schemat för snöskoterkurserna är:

Lördag 10 – 17.00. Brukar kunna bli ca. 17.15
Söndag 10 – 16.00, delat i två grupper; 10 – 12.30 och 12.30 – 16.00.

Tiderna är ungefärliga men, de brukar stämma ganska bra.
Lördag bjuds på fika.
Till lördag bör man ta med sig något ätbart. Vi gör en paus för lunch mitt på dagen.

Viktigt. Du måste kunna legitimera dig. Om du inte har någon legitimation, så måste du ha förälder, vårdnadshavare eller anhörig med som kan intyga din identitet. Viktigt.

Om du får förhinder, eller av någon annan anledning inte ska delta i kursen, så måste du meddela det så fort du vet detta. Det finns oftast en kölista med folk som vill ha din plats.

Välkommen
/Janne Sund, kursledare.

Skriv ut den här sidan, så har du ju schemat.