Förarutbildning i Östersund AB startades 2012, som ett “fritidsföretag”. Alltså en verksamhet som i huvudsak sköts på fritiden.
Innan starten utbildade jag för både snöskoter och moped i Östersunds Snöskoterklubbs regi. Detta under åren 2002 – 2012.
Under dessa år var dessutom jag ordförande i klubben.

Jag har under 13 år haft uppdrag åt Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation, SSCO, som generalsekreterare och utbildningsansvarig för snöskoterutbildningarna. www.ssco.nu
Jag har också suttit som SSCO;s representant i Nationella Snöskoterrådet. www.snoskoterradet.se

Janne Sund, ägare och utbildare.