Rödmarkerad datum innebär att det är fullt. Möjlighet finns att anmäla sig till reservplatser.

Ring 070-326 97 55, och kolla med Janne.

Kurshelger säsongen 2021 – 2022.

Oktober: 9-10/10 och 23-24/10
November: 6-7/11 och 20-21/11
December: 4-5/12 och 18-19/12
2022
Januari: 8-9/1 och 22-23/1
Februari: 5-6/2 och 19-20/2
Mars: 5-6/3 och 19-20/3
April: 2-3/4


Datumen är preliminära och kan komma att ändras.