Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Kraven skiljer sig mellan de olika behörigheterna.

Untitled-1

Ny körkortsbehörighet

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM, som är en körkortsbehörighet för moped.

Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och för att köra den krävs att du har fyllt 15 år och har ett körkort med behörighet minst AM, (traktorkort utfärdat före den 1 oktober 2009), eller förarbevis för moped klass I utfärdat före den 1 oktober 2009.

Untitled-2

Krav på föraren

För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov.
Du gör kunskapsprovet på Trafikverket.
Innan du gör provet måste du:

  • ha ett giltigt körkortstillstånd
  • ha genomfört en utbildning hos godkänd utbildare
  • ha fyllt 15 år
För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du, och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du påbörja övningskörning hos oss. Teoriutbildningen kan du börja tidigare, om du är säker på att du får körkortstillstånd (inte straffad, inga medicinska hinder).

Beställ körkortstillstånd och hälsoblankett från Transportstyrelsen Här…

Utbildning/Övningskörning
Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.
För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av godkända instruktörer.

Privat övningskörning är inte tillåten.

Information om vilka som är behöriga utbildare finns på ”körkortsportalen”.

Vi har godkännande för utbildning av klass I AM körkort.

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass 1 blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

Varför behövs ett körkort för moped klass 1?

Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

Kunskapsprov och en obligatorisk fordonsanpassad utbildning med omfattande praktiska inslag, bland annat övningskörning i trafik, gör mopedåkningen säkrare för ett stort antal unga förare.

Regler kring kunskapsprovet. Här…

Trafikverkets info om provet. Här…

Gamla förarbevis för moped klass 1

Förarbevis för moped klass 1 som förvärvats innan lagen träder i kraft den 1 oktober 2009 kommer att gälla även i fortsättningen.

I AM-utbildningen är varje grupp högst 10 elever.
Priset för kursen till körkort AM, är 4500:-. Till detta kommer kostnaderna för  ev. optiker, provavgift, körkortstillverkning och foto.

Pris på AM kurs 4500:- inkluderar:

  • ca. 10 timmar lärarledd teori
  • 4 timmar individuell övningskörning
  • Lån av moped och hjälm
  • Lån av MC-jacka med skydd (varselfärg), handskar och glasögon
  • Lån av intercom i trafiken
  • Kursmaterial

Dela upp betalningen. Info här…

Schema AM här…

Platsen för teorilektioner AM, är i en lokal i Kinnarpshuset, Splintvägen 3, i Torvalla (karta). Här är också utgångspunkten för övningskörningen.  (karta).