Rödmarkerad datum innebär att det är fullt. Möjlighet finns att anmäla sig till reservplatser.
Ring 070-326 97 55, och kolla med Janne.

Kurshelger säsongen 2019 – 2020.

November: 2-3/11 och 23-24/11
December: 7-8/12 och 21-22/12
2020
Januari: 11-12/1 och 25-26/1
Februari: 8-9/2 och 22-23/2
Mars: 7-8/3 och 21-22/3
April: 4-5/4
Datumen är preliminära och kan komma att ändras.
OBS!!!!
Vid snöbrist görs teoriutbildningen klar på lördag. Kursens praktikdel och prov på söndag görs då förmodligen i Ålåsen Hotagsfjällen
(10 mil från Östersund).