Rödmarkerad datum innebär att det är fullt. Möjlighet finns att anmäla sig till reservplatser.
Ring 070-326 97 55, och kolla med Janne.

Kurshelger säsongen 2020 – 2021.

Oktober: 24 – 25
November: 7 – 8 och 21 – 22
December: 5 – 6 och 19 – 20
2021
Januari: 9 – 10 och 23 – 24
Februari: 6 – 7 och 20 – 21
Mars: 6 – 7 och 20 – 21

Datumen är preliminära och kan komma att ändras.
OBS!!!!
Vid snöbrist görs teoriutbildningen klar på lördag. Utbildningen som normalt görs på söndagen, med praktikdel och prov, görs då snön kommit. Troligen en vanlig vardagskväll.