Rödmarkerad datum innebär att det är fullt. Möjlighet finns att anmäla sig till reservplatser.
Ring 070-326 97 55, och kolla med Janne.

Kurshelger säsongen 2018 – 2019.

Oktober: 20-21/10
December 1-2/12 Fullt och 15-16/12 Fullt
2019
Januari: 12-13/1 Fullt och 26-27/1 Fullt
Februari: 9-10/2 Fullt och 23-24/2 Fullt
Mars: 9-10/3 Fullt och 23-24/3 Fullt
April: 13-14/4 Fullt
Datumen är preliminära och kan komma att ändras.
OBS!!!!
Vid snöbrist görs teoriutbildningen klar på lördag. Kursens praktikdel och prov på söndag görs då förmodligen i Ålåsen, Hotagsfjällen
(10 mil från Östersund).